خلاصه پروژه

لوگو نماد و یا طرحی است که برای شناسایی یک شرکت یا سازمان و همچنین محصولات، خدمات، کارکنان و... از آن استفاده می شود و در ساده ترین تعریف، لوگو "مشخص کننده " است. با طراحی یک لوگوی حرفه ای به شناخته شدن شرکت و یا کسب و کار خود کمک کنید زیرا که لوگو به عنوان چهره کسب و کار شما عمل می کند. لوگو نشان می دهد که موضوع کسب و کار شما چیست، به چه اعتقاد دارید و چرا وجود دارید. 

  • مشتریخصوصی
  • موقعیتایران، تهران
  • سال طراحی1396 - 1402
  • طراحانمائده ( هیبا ) آزاد - زهرا آزاد