توضیحات پروژه

تایپوگرافی ابزار قدرتمندی است که می تواند به طور قابل توجهی بر تجربه کاربری در طراحی محصولات دیجیتالی تأثیر بگذارد. از افزایش خوانایی و درک مطلب گرفته تا ایجاد سلسله مراتب بصری و انتقال احساسات.

انتخاب های تایپوگرافی صحیح می تواند یک طرح را از خوب به استثنایی ارتقا دهد. با در نظر گرفتن خوانایی، سلسله مراتب، تاثیر احساسی، دسترسی ، هویت برند، ثبات، سرعت بارگزاری و عوامل فرهنگی، طراحان میتوانند رابط های کاربری ای ایجاد کنند که با کاربران ارتباط موثر برقرار کرده و تاثیر ماندگار در ذهن آن ها بر جای بگذارد.

  • مشتریخصوصی
  • موقعیتایران، تهران
  • سال طراحی1400
  • طراحمائده (هیبا) آزاد