خلاصه پروژه

ارائه اطلاعات آماری در سایز موبایل

  • مشتریخصوصی
  • موقعیتکانادا، تورنتو
  • سال طراحی1400
  • طراحمائده (هیبا) آزاد