خلاصه پروژه

پروژه طراحی نرم افزار حضور و غیاب که در سال 1402 و بعنوان ماژولی در نرم افزاری جامع مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی های اصلی یک پروژه حضور و غیاب برای هر کسب و کار می توان به مدیریت دقیق رفت و آمد پرسنل اشاره کرد. در نتیجه آن زمان کاری پرسنل و ورود و خروج آنها به صورت دقیق محاسبه شده و براساس آن حقوق و دستمزد افراد تعیین می گردد.

  • مشتریخصوصی
  • موقعیتایران، تهران
  • سال طراحی1402
  • طراحمائده (هیبا) آزاد