توضیحات پروژه

پروژه طراحی نرم افزار مدیریت صادرات EMC، وابسته به گروه بین الملل توسعه بازار سفیران صادرات که در سال 1400 و با هدف تبلیغات حوزه صادرات ایران و جذب سفیران سایر کشور ها در غرب تهران اجرا شد.

  • مشتریخصوصی
  • موقعیتایران، تهران
  • سال طراحی1401
  • طراحمائده (هیبا) آزاد